TV INSPEKTION


Hvad kan en TV - inspektion afsløre?

Ved en TV - inspektion er det muligt at lokalisere eventuelle fejl og skader på rørledningen, som kan være til genre for vand gennemstrømningen.

Vi kan derfor lokalisere præcist hvor på rørledningen fejlen er, og derved kan eventuel opgravnings arbejde minimeres.

Opdage små fejl i tide, som senere kan udvikle sig til større rørskader, og dermed dyre reparations udgifter.

Ved en TV - inspektion er det muligt at vurdere følgende om ledningerne:

 • Revner og brud
 • Deformation
 • Overflade skader
 • Placering af grenrør og indhugninger
 • Rørlinie ( om den bugter sig)
 • Gummiringe synlige
 • Forskudte samlinger,
 • om samlingerne er tætte
 • Roddannelse fra trærødder
 • Slamgrus
 • Faste afsætninger
 • Blokeringer
 • Indsivning
 • Rotteangreb m.m.
 • Registrering af kloakernes tilstand iforbindelse med ejendomshandler

Hvad er en TV - inspektion?

En meget anvendt metode til efter kontrollering af rørledninger er TV - inspektion.

TV - inspektion foregår ved, at et kamera med lyskilde trækkes igennem rørledningen.

Det billede som kameraet sender op, vises på en lille TV skærm. Ved hjælp af disse billeder kan de fleste fejl og mangler i rørledningerne opdages.

De kan så, hvis de ønsker det, få udfærdiget en skriftlig rapport med faste billeder fra Deres rørledninger.

Skulle TV - inspektionen vise fejl på Deres rørledninger er vi også behjælpelig med udbedring af disse fejl.

Kontakt os blot, hvis de ønsker nærmere oplysninger, priser eller referencer, De er altid velkommen til at kontakte os.
Top