KLOAK- & DRÆNARBEJDE


Vi udfører kloak og drænarbejde for såvel private, som offentlige virksomheder i Holstebro, Struer, Vinderup og omegn bl.a. ved:

  • Nybyggeri, nyanlæg
  • Kloakrenovering
  • Nedsivningsanlæg
  • Byggemodninger
  • Separering af kloak og rentvand
  • Alt i dræningsarbejde
  • Oprensning af grøfter
  • Omfangsdræn ved boliger m.m.
  • Grundvandssænkning med sugespidsanlæg

Vores velassorterede maskinpark og materiel kombineret med en veluddannet medarbejderstab sikrer kvaliteten af alle typer af kloakarbejder.

Med vores mere en 30 års erfaring, kombineret med brugen af de nyeste hjælpemidler og teknologier kan vi tilbyde vores kunder, en optimal løsning i forbindelse med alt kloakarbejde – stort som småt.

Ring eller skriv for nærmere oplysninger. Tilbud og overslag gives uforbindende.

Ifølge den nye autorisationslov, som trådte i kraft den 1. januar 2003, stilles krav om, at alle autoriserede og godkendte virksomheder der arbejder inden for gas, vand og afløbsinstallationer:

Skal have et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og kontrolleres hvert andet år af en uvildig kontrolinstans.

Vinderup Entreprenørforretning A/S er selvfølgelig tilsluttet den lovpligtige kvalitetskontrol.

Vores arbejde er derfor sikret af Byggeriets Kvalitetskontrol, hvilket er en forsikring for kunderne om, at vi er autoriserede til at udføre kloakarbejde.

Vi vil sørge for at alle aftaler overholdes, og sikre gennemførelsen af opgaverne inden for de aftalte rammer, hvor vi også udfører hele totalløsninger ved større byggeprojekter.

 

 
Top