NATURPLEJE: NATURLIGVIS


Vinderup Entreprenørforretning a/s har fra starten, beskæftiget sig med sø og vandløbsvedlige - holdelse, samt etablering af kystsikring.

Firmaet har igennem mere end 30 år udført naturpleje, for bl.a. den tidligere Vinderup Kommune samt private lodsejere.

Vi udfører skånsom maskinel og manuel vandløbspleje.

 

Opgaverne der er udført igennem tiden er mangeartet og som eksempler kan nævnes:

 • Udgravning, oprensning samt renovering af søer og vandhuller
 • Rensning og spuling af rørlagte stærkninger, overkørsler samt brønde
 • Oprensning og grødeskæring med mejekurv i grøfter og vandløb
 • Udlægning af gydegrus - etablering af stryg
 • Rydning af træer, buske og andet uønsket vegetation
 • Etablering af kombineret maskin og kreaturovergange
 • Genslyngning af regulerede strækninger Fauna passage, ilægning af sten
 • Sikring og opretning af udskredne brinker Opsætning af skalapæle
 • Etablering af faskiner og sandfang Retablering af rørlagte vandløb
 • Oprensning af sandfang Etablering af kystsikring

Kvalitet uden kompromis, når det gælder grødeskæring og naturpleje.

Hvilke vedligeholdelsesmetoder samt arbejdets tilrettelæggelse, tager som regel udgangspunkt i de gældende regulativer, for de enkelte vandløb.

Der foretages løbene registrering af vandløbets generelle tilstand, samt evt. skader eller forurening m.m. Denne registrering vil normalt blive leveret til kunden, i form af en vandløbsrapport.

Efter endt arbejde udføres der egenkontrol, d.v.s. kvalitetssikring på det udførte vedligeholdelses - arbejde. Egenkontrollen kan stilles til rådighed for kunder, efter endt registrering.

Her nævnes nogle af vore gode samarbejdspartnere:

 • Miljøministeriet - Naturstyrelsen
 • Amphi Consult
 • Herning Kommune
 • Vejdirktorartet

Har du spørgsmål eller en opgave du gerne vil have løst, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.
Top