KVALITETSMÅLSÆTNING


Virksomheden ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed der er anerkendt, både af kunder og ansatte for at udføre fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris.

Virksomhedens kvalitetspolitik efterleves ved følgende:

  • Overholdelse af indgåede aftaler
  • Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen
  • Arbejder udføres efter gældende regler og håndværksmæssigt korrekt
  • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav
  • Ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både med hensyn til produkter og metoder
  • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav
  • I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved arbejdet
  • Virksomheden efterlever godkendt KS system på det autoriserede område
  • Virksomheden er tilmeldt en godkendt kontrolinstans for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet


Top