JORDARBEJDE: OPGAVER UDEN GRÆNSER


Vi er ikke bange for at love for meget når vi siger, at ingen opgave er for stor eller for lille. Hvad enten det drejer sig om vejanlæg, nedgravning af vandledninger, kloakker, drænrør, strømkabler eller om fundering, vejunderføringer, asfaltskæring- så er Vinderup Entreprenørforretning klar til at løse opgaven.

Vi har i de senere år fået større og større opgaver indenfor sanering og anlægning af nye parkerings- og gårdmiljøer. Vejanlæg ved gylletanke, plansiloer, anlæg og renovering af fortorv og stier, gårdspladser og belægningsarbejder i indkørsler og meget mere.

Indenfor jordarbejde kan vi udføre:

 • Vejanlæg
 • Tilbygning
 • Indkørsel
 • Have (påfyldning og ændringer)
 • P-Plads
 • Udgravninger
 • Dammer og havebassiner
 • Planerings opgaver
 • Byggemodning af grunde
 • Udgravning til f.eks. kælder m.m.
 • Terrænregulering
 • Muldregulering (afrømning)
 • Udskiftning
 • Bortkørsel
 • OprensningTop