RØRARBEJDE


Undgå store opgravede arealer. Ingen generende opgravning af f.eks. stier, vejbaner m.m.

Minimer udgifter til retablering m.m. Vi udfører rørunderpresning i forskellige dimensioner under veje, jernbaner og pladser m.m.

  • Elkabler
  • Bredbåndskabler
  • Telefon samt telekabler
  • Gasledninger
  • Vandledninger
  • Fjernvarmeledninger
  • Kloakledninger m.m.

Vejunderboring med plastikrør eller over kortere strækninger kan ramning med jernrør udføres, hvis det ønskes.

Ring eller skriv for nærmere oplysninger. Tilbud og overslag gives uforbindende.
Top